Om Akta Oversetting


Akta Oversetting er et oversetterfirma som tilbyr oversetting mellom engelsk og norsk. Det ble opprettet våren 2004 og drives av Randi O. Gamlemshaug. Hun er utdannet fagoversetter i engelsk fra Høgskolen i Agder, og har arbeidet profesjonelt med oversetting siden høsten 2003.

Akta Oversetting har sitt kontor i Trondheim.